Xi lanh khí dòng MGJ

Xi lanh khí dòng MGJ: Xi lanh dẫn hướng cỡ nhỏ, hai tác động.

  • Kích thước nòng (mm): 6, 10
  • Lưu chất: Khí.
  • Áp suất trần: 1.05 MPa.
  • Áp suất hoạt động: 0.15 MPa đến 0.7 MPa.
  • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: – 10°C đến 60°C.
  • Giảm chấn: Đệm cao su cả hai đầu.
  • Tốc độ piston: 50 đến 500 mm/s.
  • Kích thước cổng ren: M3 x 0.5
  • Kích thước: ∅5, ∅6.

Sản phẩm khác

Xi lanh khí dòng MGJ

Scroll to Top