Xi lanh khí dòng CXS

Xi lanh khí dòng CXS: Xi lanh hai trục dạng cơ bản.

  • Kích thước thân (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32.
  • Lưu chất: Khí.
  • Áp suất phá hủy: 1.05 MPa.
  • Áp suất hoạt động: 0.05 MPa đến 0.7 MPa.
  • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: – 10°C đến 60°C.
  • Tốc độ piston: 30 đếm 800 mm/s.
  • Giảm chấn: Cao su.
  • Hành trình điều chỉnh được: 0 đến -5 mm so với hành trình cơ bản.
  • Dạng ổ trục: Dạng trượt, dạng ổ bi.
  • Kích thước cổng: M5 x 0.8, Rc 1/8.

Sản phẩm khác

Xi lanh khí dòng CXS

Scroll to Top