Xi lanh khí dòng CU

Xi lanh khí dòng CU: Gá đặt trực tiếp, hai tác động, một trục.

  • Kích thước nòng (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32.
  • Áp suất phá hủy: 1.05 MPa.
  • Áp suất hoạt động: 0.05 MPa đến 0.7 MPa.
  • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: – 10°C đến 70°C ( không có cảm biến) và -10°C đến 60°C ( có cảm biến).
  • Tốc độ piston: 50 đến 500 mm/s.
  • Giảm chấn: Cao su.
  • Ren đầu trục: Ren đực.

Sản phẩm khác

Xi lanh khí dòng CU

Scroll to Top