Xi lanh khí dòng CQ2

Xi lanh khí dòng CQ2: Thân xi lanh được thiết kế linh hoạt hơn, cảm biến nhỏ hơn, giảm không gian lắp đặt, giảm nhân lực.

 • Kích thước nòng (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
 • Lưu chất: Khí nén, dầu thủy lực.
 • Áp suất phá hủy: 1.5 MPa.
 • Áp suất hoạt động: 0.07 MPa đến 1.0 MPa.
 • Nhiệt độ lưu chất và môi trường:
   • Khí nén: – 10°C đến 70°C ( không có cảm biến) và -10°C đến 60°C ( có cảm biến).
   • Dầu thủy lực: 5°C đến 60°C.
 • Tốc độ piston: 50 đến 500 mm/s ( khí nén) và 5 đến 50 mm/s ( dầu thủy lực).

Sản phẩm khác

Xi lanh khí dòng CQ2

Scroll to Top