Xi lanh khí dòng CM2

Xi lanh khí dòng CM2: Hai tác động, một trục.

  • Kích thước nòng (mm): 20, 25, 32, 40.
  • Dạng: Khí nén.
  • Tác động: Khí.
  • Lưu chất: Khí nén.
  • Áp suất phá hủy: 1.5 MPa.
  • Áp suất hoạt động: 0.05 MPa đến 1.0 MPa.
  • Nhiệ độ lưu chất và môi trường: – 10°C đến 70°C ( không có cảm biến) và -10°C đến 60°C ( có cảm biến).
  • Tốc độ Piston: 50 đến 750 mm/s.
  • Giảm chấn: Cao su.
  • Dung sai hành trình: +1.4mm.

Sản phẩm khác

Xi lanh khí dòng CM2

Scroll to Top