Van khởi động mềm dòng AV2000/3000/4000/5000:

Van khởi động mềm AV2000/3000/4000/5000:

  • Kích thước cổng: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
  • Áp suất phá hủy: 1.5MPa.
  • Dải áp suất hoạt động: 0.2 tới 1 MPa.
  • Cổng lắp đồng hồ áp suất: 1/8.
  • Nhiệt độ lưu chất và môi trường: 0 tới 60°C.
  • Trọng lượng: 0.27 đến 1.60kg.
  • Dải điện áp: 100, 200, 110 to 120, 220VAC, 240VAC, 12,24VDC.
  • Công suất tiêu thụ DC: 1.8W.
  • Cổng cấp điện: Dây nối sẵn, Loại DIN, Loại DIN Y.

Sản phẩm khác

Van khởi động mềm dòng AV2000/3000/4000/5000:

Scroll to Top