SMC

SMC là chuyên gia hàng đầu về công nghệ khí nén từ Nhật Bản với 12.000 model cơ bản và hơn 700.000 tùy chọn khác nhau.

http://www.smcworld.com/en/

GFT Việt Nam cung cấp mọi thiết bị trong hệ thống điều khiển khí nén:

Screenshot

Screenshot0012

image81

Sản phẩm khác

Scroll to Top