Ống dẫn khí nén PVC

Ống khí nén PVC thiết kế với dạng ống trong suốt, nhiệt độ hoạt động -10 đến 65 độ C,

Thích hợp cho các úng dụng thông thường, ứng dụng trong công nghiệp để vận chuyển mức chất lỏng và chất bán rắn. Nó cũng được chứng nhận với các quy định của FDA và là NSF 61®. Được chứng nhận sử dụng trong nước uống và thực phẩm và các ứng dụng nước giải khát. Mặc dù nó không phải là dành cho sử dụng trong các ứng dụng áp lực cao hơn. Nó cung cấp khả năng kháng hóa chất tốt, nhẹ, linh hoạt và giá cả hợp lý.

Sản phẩm khác

Ống dẫn khí nén PVC

Scroll to Top