24/02/2020

Ống dây khí nén PTFE

Ống dây khí nén PTFE

  • Ống thủy ngân, được ép đùn với dung sai rất chặt chẽ, là một lựa chọn tốt cho nhiều ứng dụng nhiệt độ cao, tiên tiến
  • Đặc tính ống thẳng của PTFE cho phép chống thoái hóa đặc tính cơ học trong điều kiện khắc nghiệt
  • Ống thủy ngân không hỗ trợ quá trình đốt cháy và có đặc tính điện môi rất tốt
  • Trơ về mặt hóa học và chiết xuất thấp
  • Tương thích sinh học – USP lớp VI được phê duyệt
ATP (Advanced Technology Products) Related